Dinsdag 1 april 2014

Nummer 28
Inhoud:

36
57
118
164
215
505
780
419
485
923
Exploitatie
Tentoonstelling
Verbouwing
36
Het werk aan de 36 wordt weer opgevoerd.
De laatste zinken randen rondom de bovenramen.
Als al het zink erop zit kan het dak opnieuw geschilderd worden.
En daarna zijn alle dakonderdelen inmiddels ook geschilderd.
En dus klaar om op het dak gemonteerd te worden.
De reden dat de 36 ooit buiten dienst is gegaan, was een gebroken aspotveer. inmiddels is een nieuw exemplaar gemaakt die binnenkort wordt gemonteerd.
De indeling van de weerstanden in de weerstandkasten wordt aangepast, aangezien er andere weerstandmaterialen zullen worden gebruikt. Voor de zekerheid wordt de weerstandwaarde van een set weerstanden gemeten.
Daarvoor worden er tien achter elkaar geschakeld, dat rekent makkelijk.
En vervolgens meten.
Aan de weerstandrekken zelf is trouwens al begonnen.
Naar boven ^
57
De 57 is bijna klaar.
De laatste loodjes: de luchtketels worden gemonteerd.
Die dingen zijn behoorlijk zwaar, fijn om dat met meerdere mensen smaen te doen.
Uiteindelijk hangen ze eronder en zijn ze aangesloten.
Het heeft lang geduurd voordat de 57 eindelijk weer rijvaardig kon worden. Grootste probleem was het laten herprofileren van de wielen. Dankzij NedTrain in Haarlem is dat uiteindelijk gelukt tegen redelijke kosten. Nu is het moment gekomen, de 57 te testen en te zien of alle motoren op de juiste manier zijn aangesloten.
Voor het eerst sinds jaren weer spanning, de verlichting werkt in elk geval. Maar nog bete: alles werkt zoals het hoort, de wagen kan weer zelfstandig rijden!.
Even testrijden op het remiseterrein.
En ook dat gaat goed en ook de remmen werken voortreffelijk.
De 57 rangeert, gezien vanuit de 215.
En naast de 265.
De wagen moet nog een deel van het onderhoud krijgen. Daar hoort ook bij het verversen van de olie van het karter van de luchtcompressor. De oude olie wordt afgetapt.
Naar boven ^
118
De 118 is een makkie vergeleken met de 57 en 36. Geen motoren om uit - en later weer in te bouwen, dat scheelt veel werk.
De wielassen zijn terug van NedTrain.
Afladen en naar binnen.
binnen de kortste tijd zijn de wielassen ingebouwd in de draaistellen en staan de draaistellen onder de wagen.
De remblokken worden apsgeslepen op het nieuwe wielprofiel.
Waar nodig is vet aangebracht.
En de wagen staat weer.
Testrijden achter motorwagen 57.
Ook de remmen an de 118 blijken prima te werken.
Mooie combinatie.
Ook de 118 moet nog onderhoud krijgne, maar dat is verwaarloosbaar ten opzichte van het werk dat we aan de draaistellen hebben gehad.
Naar boven ^
164
Door met het herstel van de schakelkast.
Er miste nog één contact in de schakelkast. Deze wordt gemaakt uit onderdelen van gesneuvelde contacten. Te zien zijn een tijdelijk schroefje een vastgeklonken klinknagel die nog geklonken moet worden. Klinknagels zijn van koper.
Alle drie de klinknagels zijn geklonken en vlak gevijld.
De kast is weer compleet.
Naar boven ^
215
Werk aan de 215 gaat door. Een deel van de luchtapparatuur wordt aangepakt.
De 215 saat na het gereedkomen van de 57 in de wagenwerkplaats.
De remkraan op dit balkon lekt lucht, dat gaan we aanpakken.
De kraan is lastig bereikbaar, een deel van de stuurtafel moet ervoor uit elkaar gehaald worden.
Handremslinger is verwijderd.
Losschroeven van de bovenplaat.
De remkraan is bereikbaar voor onderhoud.
Het duurt even maar dan heb je ook wat.
De remkraan is hersteld en daarmee is de lekkage verholpen. De stuurtafel is weer in elkaar gezet.
Aftappen van de olie van de compressor.
De verse olie staat gereed. Niet één bekertje, maar een stuk of 80....
Je kan er namelijk slecht bij om te vullen, daarom gaat het bekertje voor bekertje. Vroeger werden mooie dingen gemaakt, maar er werd nooit zo heel erg goed nagedacht over het eenvoudig kunnen geven van onderhoud.
Kort testritje naar buiten in het zonnetje.
En vervolgens terug naar binnen voor het repareren van een koppelingsophanghaakje. Van het oude materieelwaren de 200 en voorzien van ophanghaakjes voor de koppelingen, omdat ze bij het berijden van een boog anders naar buiten zouden kunnen zwaaien en dat zou ze buiten het omgrenzingsprofiel van de wagen brengen.
De koppeling is opgehangen.
Naar boven ^
505
Het weghalen van de vernis op de bankjes van de 505 is een megaklus.
Aantal medewerkers aan de klus is verhoogd om alles op tijd af te hebben.
Het verschil is duidelijk en dat makt het zeer de moeite waard.
De bankjes zijn eigenlijk al jaren te donker.
Als de oude vernislagen zijn verwijderd komt de vroegere kleur tevoorschijn, een stuk lichter.
We beperken ons voorlopig tot de bankjes en de stijlen, het dak komt later aan de beurt.
Afschrappen van de losgeweekte vernislagen.
Een groot deel van de wagen is inmiddels ruwweg schoongemaakt.
Op het remiseterrein worden alle schoongemaakte bankjes schoongemaakt met veel water.
Niet alleen water, de resten van het afbijtmiddel moeten owrden weggeboend.
Eén helft is behandeld en hoeft voor het vernissen alleen nog geschuurd worden.
Van de andere helft zijn twee bankjes gedaan, de rest moet nog.
Naar boven ^
780
De 780 mist nog zijn luchtketel en moet onderhoud krijgen. Werkt alles achter de 215?.
De 118 is gereed, spoor 12 in de wagenwerkplaats is vrij voor de 780.
Wagen staat erin, we kunnen er onder werken.
De luchtketel heeft zijn periodieke keuring gehad maar moet nog worden ingebouwd.
Gelukkig is dat na een paar uurtjes voor elkaar.
De 215 trekt hem naar buiten om de luchtinstallatie te testen.
Tijdje geleden dat deze wagens aan elkaar gekoppeld waren.
De slangen van de 780 blijken aan deze zijde te lang te zijn, daar gaan we nog wat aan doen.
Naar boven ^
419
Werkzaamheden aan bus 419. Het interieur van de bus wordt weer orgineel gemaakt. Daarvoor wordt gebruik gemaaktvan het interieur van bus 333, dat wordt in zijn geheel overgezet.
Er was al een begin gemaakt met het leegmaken van de 419. De 419 is nu naast de 333 geplaatst in de stalling zodat het materieel eenvoudig kan worden overgebouwd. Inmiddels is de 419 op een stoeltje na compleet leeg. Nu gaan we uitzoeken of de “vloerbedekking” nog te verkrijgen is en of het budgetair mogelijk is de vloerbedekking te vervangen.
De lege 419. Nog één stoeltje staat erin.
Naar boven ^
485
Bussen moeten regelmatig worden gekeurt, anders mogen ze de weg niet op. De verwachting is natuurlijk dat de bus er gewoon doorheen komt, al blijft het altijd spannend.
Voordat de 485 de keuring in ging, is een kleine lekkage verholpen in een luchtleiding Vervolgens testen op de remmentestbank en daarna naar de keuring. Resultaat: de wagen is op 4 maart APK goedgekeurd voor een jaar.
Naar boven ^
923
Ook geledebus 923 moet gekeurd worden.
De 923 is nagelopen om goed voorbereid te zijn voor de APK. Na wat klein werk en even op de remmentestbank te zijn geweest werd de wagen APK waardig geacht. Inmiddels is de 923 op 4 maart goedgekeurd en in orde bevonden. De wagen kan er weer een jaar tegenaan.
Als beloning krijgt de bus een wasbeurt.
Naar boven ^
Exploitatie
1000 nummers Op de Rails, de StemTram.
De NVBS heeft gedurende haar bestaan 1000 nummer van het maandblad Op de Rails uitgegeven. Goede reden om iest met het getal 1000 te doen, uiteraard in relatie tot tram en trein.
In Den Haag werd PCC 1022 gekozen voor een rit door de stad met vele fotostops.
Eindpunt Wateringen.
Helaas sneuvelde onderweg een zijruit, zodat de wagen gewisseld moest worden. De 1304 kwam de 1022 vervangen, we zullen maar zeggen op naar de 1300 nummer van Op de Rails.
De kappote ruit van de 1022.
Nog dezelfde dag vervangen.
Elek vier jaar mogen we stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. Net als vier jaar geleden besloot de gemeente Den Haag dat er weer een stemtram moest komen.
De 1210 kreeg de eer, ook hier weer net als vier jaar geleden.
Het stemhokje. Het rode potlood moet er nog in.
Op de dag zelf werd duidelijk gemaakt wat de functie van de tram was.
Met Haags accent en in Haagse kleuren!.
De StemTram onderweg naar Scheveningen Haven.
Op het binnenspoor aan het eindpunt Scheveningen Haven.
Dit was de tweede locatie, ervoor had de 1210 al gestaan op het Kerkplein.
Daarna naar het Savornin Lohmanplein, als laatste naar Kraayenstein. Naast een Citadis van lijn 2.
Het stembureau is geopend.
Naar boven ^
Tentoonstelling
In het kader van de feestviering van 150 jaar tram wordt in het HOVM een tentoonstelling ingericht.
Een groot deel van de muren van de tentoonstellingsruimten zijn creme geschilderd, de plinten bandengrijs.
een etalagepop wordt aangekleed.
Een conductrice! Er missen nog wat kledingstukken, die komen er later nog bij.
Foto‘s op groot formaat en opgepoetste vitrines.
Dit model van de 828 stond vroeger in de hal van het hoofdkantoor van de HTM aan de Dynamostraat, later in de etalage van de winkel in de Wagenstraat. Nu in het HOVM te zien in de 150 jaar tram tentoonstelling.
Ook een fraai model van een GTL is aanwezig.
Naar boven ^
Verbouwing
De verbouwing loopt op zijn eind. Eind maart / begin april zal alles gereed zijn.
Het woonhuis heeft een tijdelijke brievenbus gekregen, de muur ernaast is opnieuw gemetsteld en is voorbereid op een nieuwe brievenbus.
De dakwerkzaamheden zijn bijna gereed.
Op een enkele plaats is nog een dakreparatie uitgevoerd.
Uiteindelijk is het dak helemaal gereed. We zitten weer droog.
De schilders hebbe nog wel wat werk. De laatste ramen in de Ter Borchstraat.
Het boeiboord van de pekelremise aan de zijde van de Parallelweg.
Aan de remisekant is het boeiboord al half gedaan.
De ramen in de gevels aan de zijde van de Frans Halsstraat.
En nog wat ramen van het woonhuis.
De nooduitgang in de Ter Borchstraat heeft ook enkele delen in het lichtgroen.
Eind maart kwam de langverwachte brievenbus, althans het buitenste deel, uitgevoerd in natuursteen, in de muur.

Naar boven ^