Dinsdag 1 oktober 2013

Nummer 22
Inhoud:

36
57
2310
Exploitatie
Verbouwing
Diversen
36
Ook september is zinkmaand. De dakgoten zijn bijna klaar, maar er hoort meer zink op het dak.
Nog steeds werkzaamheden op hoog niveau.
We zien het zink boven de dakgoot uitkomen.
De ronde hoeken zijn natuurlijk een stuk lastiger te maken dan de rechte stukken.
Voorzijde van het balkon gereed.
Enige wat nog mankeert aan de dakgoten zijn de regenpijpjes op de hoeken van de balkons.
Hier nog beter te zien.
Volgende deel project is het maken van de zinken bekleding rondom de raampjes in de lichtkap.
Detail.
Aanbrengen van menie.
En stofzuigen van het dak.
Dit is oude zinken bekleding.
En hier komt het vandaan. in het midden van de lichtkap zit een gesloten dee zonder raam. Houten paneeltjes aan de binnenzijde, zinken bekleding aan de buitenzijde. De stalen strip in het midden is bedoeld voor versteviging van de wagenbak.
Naar boven ^
57
De assen van de 57 zijn vorige maand uit de draaistellen gehaald.
Nu moeten ze nog naar het bedrijf dat ze gaat afdraaien.
Voorafgaande aan het transport zijn de assen zo goed als mogelijk ingepakt.
De dag van transport. Vrachtwagen gearriveerd, assen naar buiten.
De eerste as wordt in de takel gehangen.
En komt op de vrachtwagen.
Voordat hij uit de takel gaat wordt de as goed vastgezet.
Inmiddels staat de derde er op.
En nu alle vier.
Als laatste worden ze allen afzonderlijk vastgezet aan de wagenvloer.
Op weg naar het bedrijf dat ze zal gaan herprofileren.
Aldaar worden ze met een speciale vorkheftruck van de wagen getild.
En de vierde. Nu is het wachten op het afdraaien.
Naar boven ^
2310
De inventarisatieperiode van de 2310 is voorbij, er wordt nu daadwerkelijk gewerkt aan het herstel! Een van de noodzakelijke werkzaamheden is het keuren van de luchtketels. De Stoomtram Hoorn Medemblik (SHM) is gecertificeerd om drukvaten te testen en is bereid ons hiermee te helpen.
De luchtketels van de 2310 (elektrische locomotief) in een aanhangwagen aangekomen in Hoorn.
Een van de ketels worden aangesloten.
En gevuld met water. Vanwege de veiligheid gebeurt het testen terwijl de ketels met water zijn gevuld (niet samendrukbaar).
Vervolgens wordt de ketel op druk gebracht (de testdruk is 1,5 maal de werkdruk).
Gedurende het op druk brengen wordt de druk nauwlettend in de gaten gehouden.
Testdruk bereikt.
Door met een hamer op de ketel te kloppen kan worden gezocht naar zwakke plekken. Die worden niet gevonden, alle drie geteste ketels worden in orde bevonden en kunnen weer tien jaar mee. Met hartelijke dank aan de SHM en in het bijzonder aan Marius van Rijn.
Naar boven ^
Exploitatie
Diverse ritten in september. Vooral Open Monumentendag en Avondrit zijn heel populair bij het publiek.
Open Monumentendag was behoorlijk verregend dit jaar.
Een van de eerste ritten van de 1210: een uitgestorven kerkplein.
Maar aan het begin van de middag klaarde het op begonnen onze trams vol te lopen. Aan het eind van de dag konden we concluderen dat alle vier ingezette trams het druk hadden gehad!.
Twee weken later de inmiddels traditionele Avondrit. Vijf PCC‘s en een standaardbus gaat rijden als het schemert in Den Haag.
Op de sporen 10 t/m 12 staan even geen PCC‘s meer.
Eerste fotostop vond plaats aan het Noorderstrand.
En de tweede in Voorburg.
Bus 319 kon er mooi naast staan.
Na twee uur rijden is alles weer terug in het HOVM.
De Partytram tijdens een besloten vervoer bij station Voorburg.
De 1165 is binnengkomen na een zondagse rit.
Zou een van de HOVM medewerkers eigenaar zijn van deze auto?
Nee, helaas! De Rols is op bezoek in het HOVM voor fotoshoot ter gelegenheid van een bruiloft. Ook dat kan in het HOVM.
Naar boven ^
Verbouwing
In het laatste deel van het jaar ondergaat het HOVM alweer een verbouwing. Wat beperkter dan de vorige keer, dat wel. Een vna de werkzaamheden is het schilderen van de buitenzijde van het gebouw.
Om dat mogelijk te maken moet er ruimte worden gemaakt naast spoor 1, waar we nogal wat spullen hebben opgeslagen.
Dit deel van het terrein is al redelijk opgeruimd.
Hier stond het vol met struiken, die zijn inmiddels weggehaald.
Hier moet nog veel worden weggehaald.
Dat ruimt op.
De afvalcontainer is meteen gevuld.
Op de hoek van het gebouw is de bouwkeet gepland, dat deel is daarom als eerste vrijgemaakt.
Ruimte gemaakt voor het plaatsen van pallets.
Het meeste onkruid is verwijderd.
Zakken met grind en zand.
Nog meer afgevoerd naar de container.
zoekplaatje: zoek de medewerker.
Een stalen trap die vroeger onderdeel van een loopbordes was, wordt opzijde gelegd.
Er ligt nog steeds veel materiaal, maar nu wel op een afstandje van de muur.
Het laatste restje bestaat uit stalen roosters en een stroomafnemer.
Uiteindelijk is de hele muur vrijgemaakt, de aannemer kan aan de slag.
Kort daarop wordt de bouwkeet geplaatst.
Op de remisedeur van spoor 1 zijn als proef verschillende kleuren opgezet. Later worden daar de kleuren uit gekozen die op de remise zullen worden toegepast. De kleuren zijn niet zomaar verzonnen, maar vastgesteld na een kleuronderzoek op enkele orginele delen van de constructie van het remisegebouw.
Dat betekent dat de kleuren zoals die nu zijn gebruikt binnenkort verleden tijd zullen zijn!.
Naar boven ^
Diversen
Van alles wat.
De 1210 krijgt een nieuw sleepstuk.
De volgende dag rijdt de 1210 een besloten vervoer.
Met zijn nieuwe sleepstuk.
Er is gelast aan spoor 9.
De contralat is verhoogd en de kop van de rail is tegengelast.

Naar boven ^