Woensdag 1 augustus 2012

Nummer nummer 8
Inhoud:

36
265
1187
Kassel 269
Werkplaats
Diversen
36
De laatste voorbereidende werkzaamheden aan het dak.
Er zit nog een houten element op het dak dat zich lastig laat verwijderen.
Naar boven ^
265
De sleepbeugel van de 265 blijft problemen geven....
De 265 staat weer eens buiten dienst.
De sleepbeugel blijkt weer scheefgetrokken.
Hij kan gelukkig snel worden gerepareerd.
Hopen dat hij nu wat langer meegaat.
Naar boven ^
1187
Om de 1302 te kunnen repareren hebben we enkele onderdelen nodig van de 1187. Om daar bij te kunnen moet de wagen gelicht worden.
De 1187 is gelicht. Een van de draaistellen wordt er onder vandaan gehaald.
Nu is er ruimte om onderdelen te kunnen losnemen.
Er is geen ruimte in de remise om het andere draaistel ook weg te zetten, die blijf dus nog even staan.
De wagen kan zakken om er beter bij te kunnen.
Naar boven ^
Kassel 269
Twee trams uit Kassel zijn enkele jaren bij het HOVM geweest. Het gaat om de 269 en de 282. Na de renovatie van het HOVM was besloten dat beide wagens niet meer pasten in het nieuwe museum en werden ze buiten dienst gesteld. Terwijl we aan het denken waren hoe we ze een nieuw thuis konden geven, ging in Amsterdam het AOM failliet.
Aangezien de wagens in bruikleen waren van het AOM, hebben wij ze in handen gegeven van de notaris die het faillissement afhandelde. Uiteindelijk heeft de Tramweg-Stichting (TS) alle trams opgekocht en zodoende werd zij ook eigenaar van de Kasselaars. In augustus was de 269 door de TS verkocht aan het trammuseum in Wehmingen (Duitsland). Het HOVM heeft de 269 geprepareerd voor het transport..
Op bezoek in Zichtenburg om de 269 uit te graven. Ervoor staan de 1321 en Kassel 282.
Met de 1022 wordt de 1321 weggehaald.
De 282 kan op eigen kracht worden weggereden.
En dat geldt ook voor de 269.
Voor het transport moet de stroomafnemer eraf. dat is een Haagse H - beugel, die blijft in Den Haag.
Een paar dagen later wordt de 269 opgehaald uit Zichtenburg. Het plan is om hem met een GTL naar het HOVM te slepen, daar de stroomafnemer er af te halen en vervolgens te slepen naar de remise Scheveningen. Nog weer later zal de 269 worden opgeladen voor transport naar Duitsland. Helaas blijkt er niet te koppelen met een GTL, dat hadden we nu net niet van tevoren uitgeprobeerd. Reden is dat de achterkoppeling van de GTL bijna geen verticale beweging mogelijk maakt.
De GTL wordt teruggezet en we besluiten de wagen op eigen kracht naar het HOVM te rijden. Probleem komt daarna, als de stroomafnemer er af is!
Onderweg naar het HOVM.
Als eerste wordt geprobeerd of we met een PCC kunnen koppelen. Dat blijkt probleemloos te gaan! Nu kunnen we verder met het verwijderen van de stroomafnemer.
De 1302, die in de wagenwerkplaats staat, zal even plaats moeten maken. De 215 sleept hem weg.
De 1302 is nog steeds defect en in afwachting van onderdelen van de 1187.
Ook de 215 kan met een speciaal hulpstuk koppelen met de 269.
De 215 heeft de 369 in de wagenwerkplaats geduwd.
De stroomafnemer wordt losgemaakt.
En met een elektrische takel van het dak afgehaald.
En even later staat de stroomnemerloze 269 op het remiseterrein.
De H5 komt voorbij met een oud 200 draaistel waarop de zojuist verwijderde stroomafnemer ligt.
Voor zover bekend de enige H - beugel bij HTM die ooit rood geschilderd is geweest....
Uiteindelijk worden de 1304 + 1165 voor de 269 geplaatst.
Verschillende koppelstukken aan elkaar zorgen voor de mechanische verbinding.
Op naar Scheveningen.
En daar staat de TS H312 al gereed om te helpen. De H312 wordt aan de achterzijde gekoppeld en daarmee is de tram nog wat langer, zo‘n 60 meter.
De 269 wordt teruggetrokken zodat het koppelstel er tussenuit kan en naar de remise kan rijden.
Voorlopig parkeren op spoor 1, later weer terug naar het HOVM.
Inmiddels heeft de H312 de 269 naar het achterterrein geduwd, waar hij voorlopig mag blijven staan.
Een weekje later is de wagen op transport gegaan naar Duitsland.
In het HOVM rest nu nog de rode stroomafnemer die op de 269 heeft gestaan.
Naar boven ^
Werkplaats
De werkplaats krijgt een face lift.
Nadat de muren zijn schoongemaakt, is het bovenste deel wit geschilderd.
Voorlopig blijft het werk beperkt tot een strook van twee meter aan de zijde van de Ter Borchstraat.
Volgende stap: het schilderen van het onderste deel van de muur in helderblauw. De kleur blauw is gelijk aan enkele muren in de tentoonstellingszalen.
Frisse heldere kleur die uitnodigt om straks hard aan het werk te gaan!
Volgende stap wordt het schilderen van de vloer.
Naar boven ^
Diversen
De wielprofielen van onze trams worden regelmatig gemeten om te zien of ze nog voldoen aan de vereiste maten. Dat gebeurt met een Miniprof, een apparaatje dat daar speciaal voor is gemaakt. Het meten betekent altijd een rangeerpartij om de wagens een voor een boven de put te krijgen.
De 265 en 614 onderweg onderweg naar spoor 1 om gemeten te worden.
De wielmetingen vinden plaats op spoor 1 (links).
Een zojuist gemeten wielprofiel op het scherm.
Ook de 215 komt aan de beurt.
Acht wielen gemeten en viermaal de speermaat van elke as (de speermaat is de afstand tussen de wielen op één as.
Bij een andere rangeeractie is de elok achter op spoor 1 geparkeerd, zodat er eenvoudiger aan kan worden gewerkt.
Ter afsluiting van deze nieuwsflits een gigantische stortbui die Den Haag een nat pak bezorgde. Gelukkig voor de meeste inwoners was het midden in de nacht.

Naar boven ^