15 maart – Lezing van "Sneue Lijntjes en Verdachte Dijkjes"

Al meer dan 25 jaar doen Michiel ten Broek en Victor Lansink onderzoek naar verdwenen spoorlijnen, zowel in archieven als ‘in het veld’. Echt verdwenen is een opgeheven spoorlijn zelden, want vrijwel altijd zijn er sporen in het landschap terug te vinden; soms letterlijk, maar meestal figuurlijk. Soms alleen vaag in de vorm van een ‘verdacht dijkje’ in een weiland, waar ooit de spoorlijn op lag. Makkelijker herkenbaar zijn de stationsgebouwen en wachterswoningen die her en der nog te vinden zijn als overblijfselen van een verdwenen spoorlijn.

Soms zijn er grootse infrastructurele werken verricht voor de bouw van een spoorlijn, die niet zelden na enkele decennia weer opgeheven werd, omdat de opbrengsten van het vervoer niet aan de verwachtingen voldeden. Lansink en Ten Broek spreken dan van een ‘sneue spoorlijn’, een mislukking zogezegd, maar wel eentje met een interessante geschiedenis en fraaie railicten.

Sinds 2004 onderhouden de sprekers de website Railtrash met meer dan 200 reportages over verdwenen spoorlijnen in binnen- en buitenland, en in 2016 publiceerden zij de Atlas van de Verdwenen Spoorlijnen in Nederland.

Op 15 maart 2020 vanaf 14.00 uur nemen Lansink en Ten Broek u aan de hand van enkele aansprekende voorbeelden nemen mee langs en over lokale, nationale en internationale verdwenen spoorlijnen. Dit doen zij in de grote zaal van het Haags Openbaar Vervoer Museum (HOVM).

Wilt u hierbij zijn? Meld u hier aan. Vrienden van het HOVM hebben voorrang bij de inschrijving en hebben gratis toegang tot de lezing. Introducés betalen € 2,50.