Zaterdag 1 maart 2014

Nummer 27
Inhoud:

Hans Grool
36
57
118
164
215
505
Exploitatie
Verbouwing
.
Hans Grool
Op 4 februari 2014 overleed onze trouwe medewerker Hans Grool op 64 jarige leeftijd. Gedurende 25 jaar heeft Hans hart en ziel gegeven aan het HOVM. Hij deed eigenlijk alles: werken aan het materieel, geven van rondleidingen, rijden met trams en allerlei regelwerk. Hij zag uit naar het feest van 150 jaar tram, maar door een plots opkomende ziekte is dat hem helaas niet gegund geweest. Wij herdenken Hans als niet alleen een hardwerkende medewerker, maar vooral ook als iemand die heel collegiaal en amicaal met zijn collega medewerkers omging.
Op 8 februari hebben wij afscheid genomen van Hans. Zijn meest geliefde trams stonden opgesteld op het remiseterrein. Voor de laatste keer is Hans bij het HOVM geweest, begeleid door zijn vrouw en kinderen. Laatste eerbewijs bestond uit een bel- en fluitconcert en het laten zakken van de stroomafnemers. We zullen Hans erg missen!.
De auto met Hans tussen de 1210 en de 215.
Afscheid van trams en HOVM.
Met twee bussen van het HBM, met rouwvlaggetjes naar de crematieplechtigheid.
Naar boven ^
36
Door het werk aan de 57 en 118 staan de werkzaamheden aan de 36 op een laag pitje. Wat niet wil zeggen dat er niets gebeurt.
Alle houten dakonderdelen moeten meerdere malen geschilderd worden voordat ze het dak opgaan.
Er wordt druk gerekend aan de tractieweerstanden. De weerstandkasten van de 810 worden geopend als voorbeeld.
Naar boven ^
57
Aan de 57 wordt de laatste hand gelegd als het gaat om het monteren van remwerk en luchtapparatuur.
De remblokken zijn waar nodig op maat geslepen.
Vervolgens is het remwerk afgemonteerd.
en zijn drie luchtreservoirs teruggeplaatst.
Naar boven ^
118
Veel werk aan de 118 in februari.
Losmaken van de veiligheidskettingen. Deze beperken de uitdraai van het draaistel bij een eventuele ontsporing.
De 118 is gelicht en de draaistellen worden er onder vandaan gehaald.
Aanmerkelijk eenvoudiger dan motorwagen draaistellen.
Er wordt meteen gestart met het uit elkaar halen.
Losmaken van de onderdelen.
Van een draaistel zijn de assen er al uit.
De tweede volgt spoedig.
Daarna kunnen de assen worden gerangeerd.
Dat gaat met handkracht.
Nu nog transporteren.
Een paar dagen later worden ze opgehaald.
De eerste op de wagen.
Transport op weg naar Haarlem.
Naar boven ^
164
Door met het herstel van de schakelkast.
Er is brandschade aan de strippen van de wals en aan de verende contacten.
Op een enkel stripje na is de wals gerepareerd. Hierbij is gebruik gemaakt van onderdelen van de schakelkast uit Wehmingen.
Nog één stripje, dan is de wals weer compleet.
Naar boven ^
215
In februari is het revisiewerk aan de 215 gestart.
De 215 staat gereed om naar een putspoor te worden verplaatst.
Daar kunnen we aan de onderzijde werken. Er is sprake van de nodige luchtlekkage, een daarvan betrof een loszittende knelkoppeling (in het midden van de foto). Deze is opgelost door de koppeling vast te zetten.
Naar boven ^
505
De bankjes van de 505 worden kaalgemaakt en opnieuw vernist.
We willen natuurlijk geen reclame maken, maar dit spul werkt voortreffelijk.
De oude verflagen worden ‘opgegeten’.
Geen schoon werkje.
Maar het knapt er wel van op.
Naar boven ^
Exploitatie
Winterrit in februari.
Flinke rangeerpartij omdat wagens moeten worden verplaatst.
Besloten vervoer met de 1210 en aansluitend een rondleiding in het museum.
Een pekelwagen buiten. Komt er sneeuw?.
Nee staat er als aankleding van de winterrit van februari.
Kaartverkoop in de hal.
De winkel in bedrijf.
En gezellig druk in het restaurant.
Verkoop bij de bar.
Eerste fotostop aan het Noorderstrand.
Je zou niet zeggen dat het winter is!.
Tweede fotostop aan het Kerkplein. Vanwege het grote aantal aanmeldingen was er op het laatste momen nog een vierde tram aan toegevoegd.
Voor de komende tentoonstelling krijgen de expolokalen een opknapbeurt.
Een heel ander gezicht dan het steriele wit...
Ook de plinten hebben een toepasselijke kleur gekregen.
De stalen balken zijn in dezelfde kleur als de muren geschilderd.
Naar boven ^
Verbouwing
Het blijft mooi weer. Voortgang van de verbouwing.
Leuk zo‘n steiger voor je huis. Maar webcam 4 heeft het er wel een beetje moeilijk mee.
Remisedeuren aan de bovenzijde gezien.
Nieuw bladlood, vastgezet met verende klemmen (gebeurde vroeger met rolletjes lood).
Overzicht van de lichtstalen, gezien vanaf spoor 1.
De lichtstraten boven de hooggenummerde sporen zijn gereed.
Boven spoor 2 wordt nog gewerkt.
Het oude toplood, voor zover bekend nog van 1906.
Ook aan de bovenzijde van de gevels is slecht metselwerk uitgehakt.
Hier op de hoek bij spoor... inderdaad.
De natuurstenen afdekkingen van de kolommen zijn alle geplaatst.
Binnen de remise, aan de achtergevel, is ook herstelwerk uitgevoerd.
En wel op plaatsen waar stalen hoeklijnen in de gevel zijn vastgemetseld.
Veel metselwerk moet nog gevoegd worden.
De voegers gebruiken dit apparaat om de voegspecie te mengen.
Onderste deel is gevoegd, bovenste deel moet nog.
Gerepareerd metselwerk gevoegd.
Links gevoegd, rechts moet nog.
Voor de lastige plekjes is een hoogwerker gehuurd.
Nieuwe kleuren op de pekelremise....
Op het woonhuis....
En op de achtergevel van de remise.
Groene kleur op de deur van de nooduitgang.
Ramen in de Ter Borchstraat.
Eveneens in de Ter Borchstraat, de schilder aan het werk.
Aflakken.
Alleen de ‘oude’ ramen krijgen de oorspronkelijke kleuren. De in 2008 geplaatste nieuwe verdieping blijft grijs.
Nog een apart klusje is het vervangen van de houten brievenbus in de muur.
De opening in de muur zal worden verkleind, de brievenbus komt niet langer in de muur, maar ervoor.

Naar boven ^