Woensdag 1 februari 2012

Nummer 2.
Inhoud:

265
H5
1187
1210
1302
2310
Winterrit
265
De dakrevisie van de 265 nadert zijn einde. De tweede verflaag zit erop en wordt gewerkt aan het schilderen van de apparatuur die op het dak is gemonteerd.
Eerste verflaag op het dak van de 265.
De tweede verflaag gaat er overheen.
Lekdicht zal hij worden.
Het bladderende plafond is al jaren een ergernis, maar met een lekkend dak heeft het weinig zin om er tijd in te steken. Nu is dat natuurlijk wel de moeite waard.
Schuren van de apparatuur op het dak.
En zwart schilderen.
Naar boven ^
H5
De winter van 2011 - 2012 kenmerkte zich aanvankelijk door uitzonderlijk milde temperaturen. Dat maakte het mogelijk om nog flink wat opknapwerk aan de H5 te doen, waaronder veel schilderwerk. Eind januari waren de temperatuurvooruitzichten zodanig dat het verstandig werd om tijdelijk een afgerond geheel te maken.
uiteindelijk moet de wagen wel inzetbaar zijn als er sneeuw valt.
De kast waar normaal de koppeling voor het vullen van de tanks zit, is ontdaan van roest en in de grondverf gezet.
Er zijn stalen steunen gemaakt waarmee de PVC vulleiding van de pekeltanks zal woren vastgezet.
De hijsogen van de tanks worden gebruikt om de constructie op vast te zetten.
De lange stalen strippen hebben ook tot doel de tanks onderling mechanisch te verbinden.
De leiding kan geen kant meer op!
De vulleiding is compleet, alleen de verbinding naar buiten moet nog worden gemaakt.
Dat wordt een flexibele plastic slang tussen de leiding en de nog te reviseren koppeling.
De afdeklatjes van de zijbeplating waren aan een zijde verwijderd, om de beplating te kunnen ontroesten. Er worden nieuwe latten gemaakt, een oud stukje ligt erop als voorbeeld.
Na flink wat schuren lijkt het er aardig op.
Door middel van frezen worden pen en gat verbindingen gemaakt zodat de verschillende houten delen niet zullen kunnen bewegen ten opzichte van elkaar.
Vervolgens gaat alles in de grondverf.
De vulruimte is voor de eerste maal in de creme lak gezet.
Ook de houten latten krijgen een laagje creme.
De houten kozijnen zijn op enkele plaatsen gescheurd. Met behulp van watervaste lijm wordt dat hersteld.
Ondertussen wordt ook aan het interieur gewerkt. De balkonvloeren worden schoongemaakt en geschilderd.
De houten afdeklatten worden tijdelijk bevestigd op de zijbeplating.
Zodoende kan de plaats van de bevestigingsschroeven worden afgetekend.
Achter de lat zit alleen staal dat wordt gaten boren en draad tappen.
Dat is gebeurt en de latten zijn verwijderd. De beplating wordt verder geplammuurd met polyesterplamuur en daarna vlak geschuurd.
De zijbeplating is waar nodig gegrondverfd.
Nog niet glad genoeg, dus opnieuw plamuren en schuren.
En weer in de grondverf.
alles nu gereed voor de eerste laklaag.
Dat knapt op.
Platen hebben hun eerste laagje. Zodra het is gedroogd, kunnen de latten er definitief op.
Ook aandacht voor het dak. De orginele dakbedekking uit 1926 zit er nog op en het kan beter.
De loszittende dakverf wordt er af geschrapt, een zeer tijdrovend karwei.
Om te zorgen dat de wagen inzetbaar blijft wordt niet het hele dak in een keer aangepakt, maar gaat het werk gefaseerd. Links is geschrapt, rechts nog niet.
De afdeklatten kunnen erop. de 1180 fungeert als steuntje.
De latten worden met kit gemonteerd, om te voorkomen dat er vocht tussen de stalen beplating en de houten latten kan komen.
De eerste lat aan de onderzijde op z‘n plaats.
Er is juist zoveel kit gebruikt dat het onder de lat vandaan komt bij het vastschroeven van de lat. Hetgeen er onderuit is gekomen is later verwijderd.
Ook de kieren tussen beplating en onderliggende frameplaat krijgen eerst een randje kit.
Volgende lat op z‘n plaats. De latten zijn vastgezet met RVS metaalschroeven.
De onderste drie latten zijn gemonteerd, evenals de middelste lat.
De verbinding tussen bovenlatten en de verticale latten is uitgevoerd in verstek.
Linker bovenlat gemonteerd.
Hier mankeren alleen nog de verticale latten.
In 2004 is gekozen voor een iets donkerder kleur creme, het verschil met de inmiddels verbleekte oude verf is hier goed te zien.
De koppeling van de 1180 vormt een handig tafeltje om de verticale latjes even opzij te kunnen leggen.
Ook deze worden ‘in de kit gezet’.
Het verstek past gelukkig precies.
Ook hier RVS schroeven gebruikt.
In totaal hebben 103 RVS schroeven een likje grondverf gekregen.
En terwijl dat droogt kan er alvast plamuur op de balkondeuren.
Ook plamuur op de hoekstijlen.
Het schrappen van het dak vordert naar wens. Een klein stukje dakverf is schuin afgeschuurd om de verschillende verflagen bloot te leggen die er in de loop van de tijd op zijn gelegd.
Het schrapwerk voor het eerste deel is gereed (rechts).
Laatste actie voor het schilderen is het stofzuigen van het dak.
Op enkele plaatsen is het daklinnen beschadigd, dat wordt bij het schilderen hersteld.
Nu helemaal gereed voor de eerste laag dakverf.
Deel van het net geschilderde dak. Het bovenste deel is een nieuw stukje daklinnen dat met verf op een beschadigd deel van het dak is ‘geplakt’.
Duidelijk welk deel geschilderd is!
Dezelfde 103 schroefjes hebben nu hun eerste laag plamuur over zich heen gehad.
Vervolgens 103 keer plamuur schuren....
...en alles weer in de grondverf.
Driemaal creme naast elkaar.
Dakrand en deurpartij geschuurd.
Na heel veel versleten schuurpapiertjes kan eindelijk de eerst echte laklaag erop.
Zijbeplating tot de helft gevorderd.
Nu de hele zijkant in de lak. Ja de andere zijkant en de beide balkons moeten ook nog....
De Storz koppeling (daar past een brandweerslang op om de pekeltanks te vullen!) wordt schoongeborsteld.
Gereed om te schilderen.
Eerst een laag grondverf.
De slangpilaar blijft vrij van verf, hier komt straks de plastic slang op.
Aflakken met blauwe verf.
Nog net op tijd om voordat de vorst invalt de beide balkondaken te schilderen.
Weer een stuk dak gereed.
Weliswaar nog lang niet klaar, maar al een stuk beter dan de roestige zijkant van een maand geleden.
De Storz koppeling is gemonteerd in de vulruimte.
En de flexibele plastic slang is aangebracht, de pekeltanks kunnen nu van buitenaf worden gevuld.
De slang zit vast met in totaal zes RVS slangklemmen, kans op lekkage is minimaal.
De al eerder gemaakte accubak kan nu op z‘n plaats gezet. Accu‘s zitten erin en zijn aangesloten.
Deksel erop en daarmee een hoofdstuk afgesloten.
Een dagje later gaat het inderdaad vriezen! De H5 mag naar buiten.
En gebruikt de pekelinstallatie voor de eerste keer het hoofdspoor van het remiseterrein te pekelen. alles blijkt perfect te werken.
Naar boven ^
1187
De 1187 gaat zijn motorgenerator doneren aan partytram 1302. In een later stadium zal de wagen gesloopt worden, maar niet nadat alle bruikbare onderdelen eruit gehaald zullen zijn.
De motorgenerator van de 1187 is eruit gehaald.
Een in de goede conditie verkerend exemplaar, waar de 1302 weer een tijdje mee vooruit kan!
Naar boven ^
1210
Vlak voor het einde van een rit kreeg de 1210 problemen met de voorruitverwarming. Onderzoek wees uit dat er het een en ander doorgebrand was in de verwarmingsspiralen. Repareren dus!
Als de koplamp er uit is, kan je veel makkelijker bij de bevestigingspunten van de voorruitverwarming komen.
Links de oude unit, rechts het vervangende exemplaar.
Testrit naar Kraayenstein.
alle verwarmingselementen werken zoals het moet, wagen weer in orde.
Naar boven ^
1302
De motorgenerator (MG) van de 1302 is er uitgehaald. Voordat de MG van de 1187 er voor in de plaats komt, wordt de MG ruimte schoongemaakt ontroest en geschilderd.
De motorgenerator is losgemaakt en uitgenomen.
Ook de steunen waar de MG aan is bevestigd zijn er uitgehaald.
Aan de binnenzijde van de MG ruimte worden enkele kleine reparaties verricht.
Kast is ontroest en waar nodig in de grondverf gezet.
Naar boven ^
2310
De HTM heeft van 1927 tot 1974 goederenvervoer verzorgd tussen de Delftselaan en de Duinstraat in Scheveningen. Een NS-loc bracht de wagens vanaf het Hollands Spoor naar de Delftselaan, alwaar ze werden overgenomen door een van de twee elektrische lokomotieven van de HTM. Deze trok de goederenwagens over de sporen van lijn 11 naar het emplacement Duinstraat, waar de wagens konden worden gelost.
De locs waren genummerd 2310 en 2311, later zijn ze omgenummerd naar H51 en H52. Het HOVM heeft de 2310 in de collectie. De loc heeft nog een lange weg te gaan als het gaat om het restaureren. Voorlopig is het doel om de eloc uiterlijk in goede staat te krijgen. In een later stadium wordt bekeken of hij ook rijvaardig te maken is. Vorig jaar is het dak al voor een groot deel gerestaureerd, waarbij de door de collega's van de Tramweg-Stichting prachtig gerestaureerde stroomafnemer weer op de 2310 kon worden geplaatst..
De 2310 opgeslagen onderdelen wordne er uit gehaald om te worden geinventariseerd. Tevens wordt daarmee werkruimte verkregen in de loc zelf.
Naar boven ^
Winterrit
Op 18 december 2011 is de eerste HOVM winterrit gehouden. Er was meer belangstelling dan dat er plaatsen beschikbaar waren. Daarom werd er op 29 januari een tweede winterrit georganiseerd. Dat ritten een succes zijn mag wel blijken uit het aantal aanmeldingen dat bij de tweede rit nog hoger was dan bij de eerste.
Even voor een uur ‘s middags gaat het hek open en verzamelen de deelnemers zich bij de entree om een kaartje te kopen.
De 1210 en 1165 + 1180 reden deze winterrit, een wagen meer dan de vorige keer!
Voorafgaande aan de rit smullen en films kijken in de bovenzaal.

Naar boven ^