Woensdag 1 maart 2017

Nummer 63
Inhoud:

36
1101
1180
1193
Watersmeerinstallatie
Exploitatie
Diversen
36
Veren 36.
Laatste grote klus aan de 36 is het maken en plaatsen van nieuwe aspotveren. De eerste veer ligt onder de pers om de spie erin te krijgen.
Geplaatst en gelukkig zit hij als gegoten.
Andere aspotten van de assen afgehaald.
Uiteindelijk zitten ze allemaal op hun plaats.
De veerbladen zijn gemarkeerd met witte verf om te zien of bij het rijden de veerbladen onderling niet gaan schuiven.
Dat testen gebeurt op het remiseterrein.
Na enkele keren heen en weer rijden is het resultaat dat alles zo vast zit als een huis.
Nu resten alleen nog wat kleine puntjes en een flinke schoonmaakbeurt.
Als dat allemaal gereed is kan de wagen worden aangeboden voor de keuring.
Terug naar binnen.
Naar boven ^
1101
De 1101 moet reserve Tourist Tram worden. Vorig jaar is dat niet gelukt vanwege een niet goed functionerende motorgenerator. Dit jaar willen we dat nu eens voor elkaar krijgen.
De 1101 staat voor onderzoek op spoor 2. Na wat testen wordt het probleem met de motorgenerator (MG) ontdekt: de borstelbrug aan de generatorzijde is niet in de juiste stand gemonteerd.
De 1165 sleept de 1101 naar buiten.
Naar een ander spoor waar voldoende ruimte is om de MG uit te bouwen.
De MG is uit de wagen gehaald.
Intussen wordt gewerkt aan het aanbrengen van loopplanken op het dak.
De borstelbrug is in de juiste stand gezet, de MG kan terug de wagen in.
Reparatie geslaagd: de MG doet het en de accu‘s worden weer opgeladen.
De 1101 is terug op spoor 2, waar verder gewerkt zal worden aan het oplossen van een tractiestoring.
Naar boven ^
1180
Oplossen storingen.
Het afgelopen Tourist Tram seizoen heeft de 1180 regelmatig problemen gehad met de tractie. Soms wilde de wagen niet meteen wegrijden na het halteren. De storingen zijn gevonden en opgelost, nu resteert nog het herstel van de antislip installatie.
Naar boven ^
1193
Oplossen storingen.
Ook de 1193 had zo af en toe een hikje in de tractie. Een van de shuntschakelaars is vervangen.
En een van de hamers van de accelerator (ACC).
Naar boven ^
Watersmeerinstallatie
Na het opruimen van het terrein kan nu volop gewerkt worden aan de aanleg van de watersmeerinstallatie. Om te voorkomen dat we telkens opnieuw de bestrating op moeten breken, gaan meteen diverse andere leidingen de grond in, onder andere voor nieuwe webcams en LED buitenverlichting.
Aan de voorzijde van het gebouw is ook gegraven ter plaatse van de leidingput.
Ter voorbereiding van het aanleggen van leidingen wordt alvast een deel van de bestrating opgenomen.
Vervolgens worden er geulen gegraven.
Een oude rioleringsbuis. Boven de linkerkant van de buis hebben we last gehad van verzakkingen in de bestrating, veroorzaakt doordat men de buis verzuimd had om af te dichten. Daardoor kon er zand in lopen en verzakte de bestrating. Deze rioolleiding bestaande uit ouderwetse gresbuizen, was jaren geleden al vervangen door een PVC buis.
Enkele lengtes gresbuis worden verwijderd, zal uiteindelijk dicht worden gezet.
Voor de aanleg van de watersmeerinstallatie is onder andere 350 meter tyleenleiding nodig en vele hulpstukken. Ze worden opgehaald bij de leverancier in Alblasserdam.
De laatste gaten in de fundering worden geboord met de betonboor.
Boorkern wordt uitgenomen.
Alle aan de voorzijde van de leidingput benodigde tien gaten zijn nu geboord.
Dat levert een kruiwagen met boorkernen op.
We willen voor aanvang van het seizoen alle grondwerken die een grote impact hebben op de begaanbaarheid vna het remiseterrein gereed hebben. Daar hoort onder andere bij het aanleggen van de voedingsleidingen van de watersmeerinstallatie.
Voor elke drie sporen komt er één voedingsleiding die het water invoert op vrijdagavond is de bestrating al opgenomen van spoor 1 t/m 10.
Op zaterdag komt de grote klus: uitgraven van de geul en het leggen van de leidingen.
Ruim vijftig meter geul graven.
De voedingsleidingen komen uit in de sporen 1, 4, 7 en 10 (foto).
Leidingen moeten onder de spoorstaven doorlopen.
Het is al donker als we toe zijn aan het leggen van de leidingen. De eerste tyleenleiding gaat erin.
Uiteindelijk zijn vier tyleenleidingen gelegd. Ook is er een mantelbuis gelegd waar later datakabels doorheen gevoerd worden.
De voedingsleiding eindigt ter hoogte van enkele toekomstige smeerpunten. De leiding gaat voorlopig onder de grond, maar wordt later opgegraven om te worden verlengd naar de verschillende smeerpunten.
Vier tyleenleidingen en een mantelbuis komen nu uit in de leidingput.
De leidingen worden bedekt met een laag zand.
Op zondag gaan we verder met het invoeren van een nylonkoord in de mantelbuis.
Er zit al wel een dun nylon draadje in, maar als die afbreekt kunnen we alles weer opgraven en daar zitten we niet op te wachten...
Start van het doorhalen van het nieuwe koord.
En dat is er nu doorheen. We kunnen nu met een gerust hart de geul gaan dichten.
De mantelbuis wordt later verlengd. Om te voorkomen dat er zand in komt wordt hij tijdelijk afgedicht met een plastic zak.
Een plastic lint waarschuwt voor de onderliggende waterleiding.
De geul kan nu helemaal dicht.
De trilplaat verdicht het zand in de geul.
Klaar voor de bestrating.
De mantelbuis krijgt nog een aftakking.
Later wordt hij doorgetrokken naar de entree.
Afgedekt met zand en een lint dat waarschuwt voor een onderliggende elektriciteitsleiding.
Eerste bestrating weer terug: spoor 2 is herstraat.
Mooi, maar het meeste moet nog...
Spoor 7 is als volgende aan de beurt. De volgorde van het straten wordt bepaald door de noodzaak om trams of bussen van bepaalde sporen af te moeten halen.
Ook spoor 7 zit dicht.
Het extra stukje geul voor de mantelbuis is de volgende.
Na het straten wordt er getrild met de trilplaat om alles mooi vlak te krijgen. Daarna zand instrooien en nogmaals trillen.
Ook hier kan weer normaal gelopen worden.
Het straatwerk is nog lang niet klaar, maar toch wordt eerst weer een relatief grote klus gedaan. Van de leidingput moet een vijfde tyleen voedingsleiding komen die de S - boog van water gaat voorzien.
Bovendien komt er een mantelbuis naar de bovenleidingsmast omdat daar twee nieuwe webcams in komen te hangen.
De nieuwe geul is gereed.
De tyleenleiding wordt erin gestoken.
En ook de mantelbuis zit op z‘n plaats (beide helemaal niks door de muur).
De tyleenleiding eindigt in het midden van het spoor, de mantelbuis loopt nog een stukje door.
Op een later moment wordt de watersmering in beide richtingen van het spoor aangesloten.
Waarschuwingslint op z‘n plaats.
En alles weer dicht met zand.
De volgende dag meteen beginnen met straten, want op deze plaats van het terrein is het lastig om een stukje bestrating te missen.
Straten gaat snel...
...en na een paar uurtjes zit alles erin.
Later gaat de bestrating direct naast de mast weer open om de webcams aan te kunnen sluiten.
Een van de bussen moet binnenkort naar de keuring, daarom krijgt spoor 4 nu voorrang.
De afgelopen dagen was er veel wind, daarom is er aardig wat zand in de leidingput geblazen.
Aan de buitenzijde is de onderste rij gaten bijna niet meer te zien.
Zand is weggeschept en gaten zijn doorgespoeld met water.
Ook het zand binnen is opgeruimd.
Het waait nog steeds, daarom worden de gaten tijdelijk afgedicht met proppen papier.
En aan de zijkant komt er tijdelijk een houten schot voor de gaten.
Paar dagen later worden de gaten nogmaals gespoeld.
Vervolgens wordt de onderste rij gaten dichtgestopt met PUR - schuim.
De overgebleven gaten krijgen de proppen papier weer even terug.
De eerste voorbereidingen voor het ophangen van de webcams.
Naar boven ^
Exploitatie
Diverse ritten.
De 1302 wacht op passagiers op het Rijswijkseplein.
Dezelfde 1302 aan het eindpunt Zwarte Pad.
Nogmaals naast een Avenio van lijn 11.
Veel sneeuw hebben we niet gehad, maar de 1304 heeft het mee mogen maken.
Net als de 1210.
Leerlingen van een school uit Naaldwijk op bezoek in het HOVM.
En in de middag nog een groep van dezelfde school.
Groepsfoto voor de tram.
Naar boven ^
Diversen
Diverse klussen.
Ook in februari de nodige sneeuw.
Niet zoveel, maar toch.
De volgende dag moet de 1304 er doorheen.
Weer een dag later is het meeste gelukkig al weer weggedooid.
Het hek aan de zijde van de Wouwermanstraat gaf wat problemen bij het openen en sluiten.
De oplossing was om een stalen plaatje te bevestigen zodat de schoot in zijn beweging begrensd blijft.
Het plaatje is netjes groen geschilderd.
tijdje geleden is een onhandige vrachtwagenchauffeur tegen een van onze bovenleidingmasten gereden. De schade wordt nu hersteld.
Vervormd stukje staal is eruit gehaald en er komt een nieuw plaatje staal voor terug.
Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de bitumen beschermingslaag te vervangen.
Alles hersteld en de paal is geschilderd.
De kleur klopt niet helemaal, maar dat wordt later nog hersteld.
Het HOVM is in 2008 gedeeltelijk gerestaureerd. Daarbij zijn als kleuren zowel zwart als wit overvloedig gebruikt. We vinden dat wat somber.
De expositielokalen zijn in 2014 aangepast, de foyer komt nu aan de beurt.
Dat lichtgeel staat net even wat frisser.
Het hout aan de voorzijde van de dakrand van wachthuisje De Kieviet verwijderd.
Over hout gesporken: de houten treden van de trappen die vroeger werden gebruikt om in de put te komen, worden hergebruikt voor een nieuw project op het remiseterrein. Het is hardhout en dat kan makkelijk nog een tijdje mee.
Soms zijn het de kleine dingen die het doen. De gereedschapskasten zijn al een tijdje in gebruik, maar je moest uit je hoofd weten welk gereedschap in welke la lag. Nu zitten er stickers op de laden met een aanduiding wat er in zit.

Naar boven ^